Hero image

Odszkodowania

Kancelaria oferuje pomoc ofiarom wypadków drogowych, błędów w sztuce lekarskiej i innych nieszczęśliwych wypadków rodzących odpowiedzialność odszkodowawczą

Jak wiadomo, wypadki chodzą po ludziach, zaś dochodzenie odszkodowania (po wypadku w pracy, bądź za błędy lekarskie) nigdy nie jest łatwe. Mimo iż na rynku działają firmy odzyskujące należności ubezpieczeniowe, nikt nie zastąpi ekspertyzy adwokata. Zajmujemy się zarówno sprawami nowymi (szkoda nie została jeszcze zgłoszona), bieżącymi (postępowanie likwidacyjne jest w toku) oraz zakończonymi już decyzją zakładu ubezpieczeń (gdy wypłacone odszkodowanie jest zaniżone bądź też nastąpiła całkowita odmowa wypłacenia odszkodowania).

W razie zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości dotyczących samego zdarzenia, rozmiarów szkody, wysokości odszkodowania, zasadności odmowy jego wypłacenia polecamy spotkanie z prawnikiem.

Zakres działania:

  • prowadzenie spraw o odszkodowanie, rentę i zadośćuczynienie,
  • pomoc w negocjacjach z ubezpieczycielem,
  • reprezentację przed sądami wszystkich instancji.