Hero image

Pozostałe

Poza wymienionymi głównymi specjalizacjami naszej Kancelarii, udzielamy również pomocy prawnej z zakresu:

  • prawo autorskie i własność intelektualna
  • egzekucja (zarówno po stronie wierzyciela jak i dłużnika np. powództwo przeciw egzekucyjne)
  • prawo transportu krajowego i międzynarodowego oraz spedycji
  • prawo celne
  • prawa konsumenta i inne
  • kwestie związane z opieką nad zwierzętami
  • sprawy o zapłatę
  • legalizacja pobytu cudzoziemców
  • sprawy administracyjne