Hero image

Pozwy frankowe

Kredyty frankowe, zwane również kredytami w CHF lub kredytami waloryzowanymi, indeksowanymi czy denominowanymi w walucie obcej w Polsce z reguły były zawierane na 20-30 lat. Większość z nich wciąż obowiązuje.

Kredyty frankowe oferowane były jako atrakcyjna alternatywa dla kredytów PLN. Podstawowy nacisk przy prezentacji i oferowaniu kredytu frankowego przez banki jego klientom kładziony był wyłącznie na oprocentowanie kredytu. Kredyty frankowe prezentowane były zatem jako kredyty bardzo opłacalne.

Podstawowym dokumentem niezbędnym do właściwej analizy sprawy jest kopia samej umowy wraz z aneksami ją zmieniającymi oraz regulaminem kredytu, jeśli był stosowany. Analiza tych dokumentów jest niezbędna do prawidłowej identyfikacji mechanizmów waloryzacyjnych zastosowanych w danym kredycie. Ponadto, w umowie kredytu zawarte są kluczowe informacje służące określeniu wysokości Państwa roszczeń, takie jak wysokość udzielonego kredytu, zastosowana stawka referencyjna oraz marża banku, sposób określania kursu PLN-CHF, a także kwoty pobrane tytułem czynności bankowych lub dodatkowych usług banku.

Dzięki starannemu przeczytaniu umowy możliwe będzie określenie korzyści, które może osiągnąć kredytobiorca w przypadku wygranej z bankiem.

Pełen spokój od kredytu frankowego może zapewnić unieważnienie umowy lub jej „odfrankowienie”.