Hero image

Prawo gospodarcze

Kancelaria zajmuje się obsługą prawną firm, spółek i innych podmiotów (organów samorządu terytorialnego, spółdzielni, fundacji i stowarzyszeń). Kancelaria proponuje usługi polegające na zakładaniu spółek, ich przekształcaniu, łączeniu, dzieleniu, likwidacji. Opracowujemy projekty umów i statutów spółek cywilnych, jawnych, komandytowych, spółek z ograniczona odpowiedzialnością i spółek akcyjnych, a także aktów założycielskich, porozumień wspólników, uchwał i rejestrujemy spółki w sądzie rejestrowym.

Kancelaria oferuje obsługę organów spółek (zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników i walnego zgromadzenia), przygotowujemy projekty uchwał organów, a także dokumentację na zwyczajne i nadzwyczajne zgromadzenia wspólników/akcjonariuszy. Świadczymy doradztwo w zakresie prawnych aspektów reorganizacji i optymalizacji działalności. Zapewniamy także reprezentację Klientów w sporach pomiędzy akcjonariuszami lub udziałowcami, udział w negocjacjach oraz opracowywanie porozumień.

Nasza Kancelaria szczególnie służy pomocą osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą.

Zakres działania:

  • doradztwo przy wyborze właściwej formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej,
  • zakładanie i rejestrowanie spółek,
  • sporządzanie i opiniowanie projektów aktów wewnętrznych spółek (umowy, statuty, uchwały regulaminy),
  • reprezentacja w sprawach o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały,
  • reprezentacja w sprawach dotyczących odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki,
  • sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości,
  • stała kompleksowa obsługa prawna firm.