Hero image

Prawo karne

W prawie karnym reprezentujemy klientów na a wszystkich etapach postępowania: od wszczęcia dochodzenia lub śledztwa, poprzez postępowanie przed sądem I instancji oraz w postępowaniu odwoławczym. Pomoc, jakiej udziela skuteczny adwokat podczas pierwszego przesłuchania, może mieć decydujący wpływ na wynik całego postępowania karnego.

Zakres działania:

 • wszelkie inne sprawy z zakresu prawa karnego obejmujące m.in. przestępstwa gospodarcze, w tym niegospodarności, działania na szkodę wierzycieli i oszustwa, wypadki komunikacyjne, prowadzenie samochodu lub kierowanie rowerem w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem narkotyków, posiadanie narkotyków, przemoc domowa i wiele innych
 • obrona oskarżonych na etapie postępowanie sądowego,
 • obrona podejrzanych na etapie postępowania przygotowawczego,
 • obrona obwinionych w sprawach o wykroczenia,
 • reprezentowanie pokrzywdzonych,
 • reprezentowanie oskarżycieli posiłkowych,
 • pomoc osobom tymczasowo aresztowanym oraz zatrzymanym,
 • sporządzanie i wnoszenie środków odwoławczych w postaci zażaleń na postanowienia wydawane w postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym,
 • sporządzanie i wnoszenie apelacji od wyroków sądów rejonowych i okręgowych,
 • sporządzanie kasacji od wyroków sądów II instancji,
 • sporządzanie zawiadomień o podejrzeniu przestępstwa oraz prywatnych aktów oskarżenia,
 • sprawy o wykonanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego,
 • odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności,
 • przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności,
 • warunkowe przedterminowego zwolnienie z odbywania kary pozbawienia wolności.