Hero image

Prawo rodzinne

W życiu każdego z nas zdarzają się różne, często trudne do przewidzenia sytuacje. Wielokrotnie kiedy pojawia się problem, konieczna staje się pomoc adwokata.

Praktyka adwokat Klaudii Mielczarczyk obejmuje sprawy z zakresu stosunków między małżonkami, konkubentami, rodzicami i dziećmi, rodzeństwem oraz innymi członkami rodziny.

W polu zainteresowań pozostaje problematyka praw ojca i jego roli w rodzinie.

Zakres działań:

Przed małżeństwem:

 • umowa przedmałżeńska

Małżeństwo:

 • zawarcie małżeństwa – warunki formalne,
 • separacja: z orzekaniem o winie, bez orzekania o winie,
 • rozwód: z orzekaniem o winie i bez orzekania o winie,
 • przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny tzw. alimenty w czasie trwania małżeństwa.

Majątek małżonków:

 • majątek wspólny, a majątek osobisty małżonków,
 • umowy majątkowe małżeńskie: – rozszerzenie wspólności majątkowej małżeńskiej, – ograniczenie wspólności majątkowej małżeńskiej, – ustanowienie rozdzielności majątkowej, – ustanowienie rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków.

Pochodzenie dziecka:

 • uznanie dziecka,
 • ustalenie ojcostwa,
 • zaprzeczenie ojcostwa

Opieka nad dziećmi:

 • władza rodzicielska nad dzieckiem – pozostawienie, ograniczenie, pozbawienie,
 • kontakty z dzieckiem,
 • porozumienie rodzicielskie tzw. plan wychowawczy,
 • wyjazd z dzieckiem za granicę,
 • dokumenty dziecka – paszport, dowód osobisty,
 • alimenty.

Małżeństwo/ związek z obcokrajowcem:

 • sytuacja prawna małżonki/a obcokrajowca,
 • sytuacja prawna dzieci pochodzących ze związku z obcokrajowcem.

Związki partnerskie:

 • sytuacja prawna osób żyjących w związkach partnerskich,
 • majątek osób żyjących w związkach partnerskich,
 • sytuacja prawna dzieci osób żyjących w związkach partnerskich.

Zobowiązania wobec członków rodziny:

 • łożenie na utrzymanie rodziców/rodzeństwa,
 • przymusowe leczenie,
 • ubezwłasnowolnienie.